GDPR

I och med den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation, GDPR, förstärks rätten till de egna personuppgifterna. Syftet är att skydda den personliga integriteten och reglera hanteringen av personuppgifter. På Sveriges Radio är vi transparenta med hur vi hanterar personuppgifter och vi gör vårt yttersta för att skydda de personuppgifter vi behandlar genom adekvata säkerhetsåtgärder.

Det journalistiska innehållet är undantaget GDPR

GDPR gäller dock inte då någon behandlar personuppgifter i samband med utövande av sin yttrande- eller informationsfrihet. I Sverige innebär det bland annat att sådan personuppgiftsbehandling som omfattas av grundlagsskyddet i Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen undantas. Inget av det Sveriges Radio sänder, publicerar på webben eller i våra appar omfattas alltså av regleringen.

Även om hanteringen av personuppgifterna inte direkt faller under yttrandefrihetsgrundlagarna undantas behandling som sker för journalistiska ändamål. Hanteringen ska ha ett journalistiskt syfte i någon form. Säkerhetskraven i GDPR måste dock alltid följas.

Till vår publicistiska verksamhet räknas personuppgifter rörande:

  • Medverkande
  • Produktionsbolag
  • Upphovsmän - även journalister, produktionstekniker m.fl. som utformar produkten

Personuppgiftsförfrågan

Sveriges Radio lämnar inte ut personuppgifter som rör den publicistiska verksamheten. De som kommer att få svar på sin personuppgiftsförfrågan hos Sveriges Radio enligt GDPR är därför främst medarbetare och före detta anställda, besökare i radiohusen, biljettköpare i Berwaldhallen samt leverantörer.

Har du en personuppgiftsförfrågan som inte rör Sveriges Radios publicistiska material är du välkommen att mejla till personuppgiftforfragan@sverigesradio.se. För att ställa en förfrågan behöver du bifoga:

  • En kopia på legitimation
  • En kopia på personbevis
  • Den som har varit anställd: ange gärna ditt användarnamn på Sveriges Radio

Vi behandlar personuppgiftsförfrågningar inom en månad och skickar uppgifterna till din folkbokföringsadress.